Företagsleasing

Företagsleasingsguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp och fakturabelåning till inkassotjänster.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.

RING MIG
Företagsleasing

Företagsleasing är ibland det absolut bästa sättet för företag att finansiera sina bilar, datorer och telefoni m.m istället för att binda upp för stora delar av sin likviditet.

Villkor Företagsleasing

- Ränta från 1%

- Inga bindningstider

- Inga startavgifter

- Snabb handläggning

FöretagsleasingVad är företagsleasing?
Företagsleasing är en tjänst som används när ett företag vill investera i en produkt, exempelvis en maskin, datautrustning eller en bil. Om företaget inte har tillräckligt med kapital för att köpa produkten och inte vill ta ett lån kan det istället vända sig till ett finansbolag eller bank som erbjuder leasing. Leasing innebär att finansbolaget/banken köper och blir ägare av produkten och därefter upprättas ett hyresavtal med företaget som får rätten att nyttja den. Leasingavgiften betalas vanligtvis månadsvis eller kvartalsvis.


Fördelar med företagsleasing
Det finns många fördelar med leasing, oavsett vad för slags produkt det gäller. En av de främsta fördelarna är att företaget slipper binda upp kapital, som istället kan användas till att utveckla verksamheten. Genom att använda sig av leasing förbättras dessutom företagets likviditet då produkten som införskaffas vanligen är av det dyrare slaget.


Ett viktigt skäl till att många företag väljer att använda sig av leasing istället för att köpa produkten är att leasingavgiften är avdragsgill. Investeringskostnaden av ett inköp måste betalas vid anskaffningstidpunkten, vilket gör att likviditeten belastas utan motsvarande skattemässiga avdrag som leasing ger.


Leasingavtalen kan se olika ut, men i många fall står ägaren för reparationen om produkten skulle gå sönder vilket gör att det leasande företaget slipper en oönskad utgift. Vanligtvis kan företaget dessutom välja vilken valuta som det ska faktureras i om ägaren är en bank.


Skillnaden mellan leasing och avbetalning
När företag ska finansiera en produkt står valet oftast mellan leasing eller avbetalning. I båda fallen betalar företaget månadsvis eller kvartalsvis till finansbolaget eller banken vilket förenklar den finansiella planeringen. Det som utgör den stora skillnaden mellan de två lösningarna är vem som står som ägare till produkten. Med avbetalningslösningen äger företaget produkten och har därför möjlighet att sälja den vidare medan banken eller finansbolaget äger produkten vid leasing.


Hur leasing fungerar i praktiken
Företaget hittar en produkt som det vill investera i och kommer överens med leverantören om pris och leveransvillkor. Företaget vänder sig till ett finansbolag eller en bank och tecknar ett leasingavtal. Finansbolaget eller banken köper produkten och levererar den till företaget. Därefter hyr företaget produkten och betalar leasingavgiften månadsvis eller kvartalsvis. Vanligen sträcker sig leasingavtalet över tre till fem år och när avtalet löper ut kan företaget välja mellan att förlänga det, lämna tillbaka produkten eller sälja kontraktet vidare. Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad.

Företagsleasing